NIEUWS

Het bureau

FULL SERVICE, ALLROUND ARCHITECTENBUREAU IN AMERSFOORT

RIK LAGERWAARD ARCHITECTEN BNA BV is een full-service architectenbureau met opdrachten in onder meer woningbouw, zorg en onderwijs. Ons bureau verzorgt integrale ontwerpopdrachten met het constructieve,- en/of installatietechnisch ontwerp, al naar gelang de wensen van de opdrachtgever. Het verzorgen van het complete bouwproces (van schetsontwerp tot en met de oplevering) behoort desgewenst ook tot de mogelijkheden.

Architectuur verbindt de abstractie van de planologie, de grootschaligheid van de stedenbouw met de tastbaarheid en verschijningsvorm van de plek. Het structureert natuurkunde en zwaartekracht, verenigt techniek en regelgeving tot een bruikbare en duurzame oplossing. Minstens even belangrijk, zo niet belangrijker, is om de essentie van het gebruik en de tijdsgeest te typeren.

WERKEN

De tijd dat wonen, werken recreëren werden gescheiden is al lang verleden tijd. Werken wordt in toenemende mate vervlochten met al het andere wat we doen. Wonen, werken maar ook samenkomen, leren en tentoonstellen. Compacter werken op minder oppervlakte: slim werken, nieuw werken, flexwerken, in nieuwe kantoorconcepten. klik hier om naar onze projectpagina te gaan en kies voor ‘werken‘.

WONEN

Wonen wordt gelukkig steeds breder gedefinieerd. Samen met de opdrachtgever zoeken we graag naar nieuwe vormen die tegemoet komen aan die nieuwe kijk. We transformeren kantoren duurzaam naar woningen en integreren het werken in de woning. Woningen die mee veranderen met een veranderende kijk op samenleven en zorg. Klik hier om naar onze projectpagina te gaan en kies voor ‘wonen‘.

HERONTWIKKELING

In toenemende mate wordt gekozen voor de herontwikkeling van bestaand vastgoed. Met die herontwikkeling kan ook de energetische prestatie van bestaand vastgoed aanzienlijk worden verbeterd. Het bureau heeft de expertise ontwikkeld bestaand vastgoed duurzaam te herontwikkelen. Van kantoren naar wonen, van label G naar A++. Klik hier om naar onze projectpagina te gaan en kies voor ‘herontwikkeling‘.

ZORG

De zorg in Nederland verandert continu. Bouwen voor de zorg maakt kennis van die veranderende regelgeving en bekendheid met complexe zorgprocessen noodzakelijk. Het bureau heeft inmiddels ruime ervaring in de gezondheidszorg. Van ambulante zorg tot dagbesteding, van acute psychiatrie tot zorgintensief, van begeleid wonen tot gezondheidscentra: GGZ, VG en PG, met aandacht voor de mens om een omgeving te maken die bijdraagt aan herstel. Klik hier om naar onze projectpagina te gaan en kies voor ‘zorg‘.

BIJEENKOMST

Bijeenkomen is een essentieel onderdeel van onze samenleving. Om te leren, tentoon te stellen, te kijken, te horen en te luisteren of te herdenken. Bijeenkomen kan in verschillende vormen en op meerdere manieren. In een gebouw of in de open lucht. Het bureau heeft meerdere projecten gerealiseerd en ontworpen voor bijeenkomst: Van openluchttheater tot tentoonstellingsruimten in combinatie met andere activiteiten. Vaak betreft het complexe trajecten met meerdere huurders of gebruikers. Klik hier om naar onze projectpagina te gaan en kies voor ‘bijeenkomst‘.

3D BIM

Sinds 2010 werkt het bureau in 3D Revit vaak ook aan geïntegreerde opdrachten waarbij door ons de constructie en installatietechniek wordt gecoördineerd. 3D zorgt voor goede communicatie tussen de disciplines en voorkomt fouten. Op redelijk eenvoudige wijze kunnen in de ontwerpfase ruimtelijke consequenties in beeld worden gebracht. Dit vertaalt zich in een efficiëntere bouw en kostenbesparing. Het bureau heeft inmiddels ruime ervaring en zoekt ook partners op die in 3D werken. Klik hier om naar onze projectpagina te gaan en kies voor ‘3D BIM‘.

Onze opdrachtgevers
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com