De Boterfabriek, Zutphen

Aan de noordzijde van Zutphen, achter het station, ligt, ingeklemd door IJssel, Twentekanaal en spoorlijn het gebied de Mars. Aanvankelijk kenmerkte het gebied zich door stadsweiden en later vestingwerken. De vestingstatus van Zutphen belemmerde tot 1874 grootschalige uitbreiding. Daarna ontwikkelde het gebied zich met een park, woningbouw en industriefuncties.

Aan de Dreef 2 werd de “boterfabriek” gebouwd voor de opslag en koeling van boter. Het oorspronkelijke gebouw bestond uit een dikke stenen kern met dikke isolatie.

Later veranderde het gebruik en werd het authentieke gebouw, niet altijd even subtiel verder uitgebreid en veranderde de functies tot achtereenvolgens werkplaats, opslag en drukkerij. De vele uitbreidingen kenmerkten zich ook door de vele niveauverschillen.

Aan het einde van de jaren 00 van deze eeuw werd het gebouw betrokken door de Stichting Zozijn die in het gebouw, zo dicht bij het centrum en op loopafstand van haar woonvoorzieningen, de mogelijkheid zag hier dagbesteding te bieden aan circa 70 mensen met een beperking.

Begin 2018 kwam het gebouw in eigendom van Zozijn, die besloot tot een grootschalige duurzame herontwikkeling om in het gebouw  dagbesteding voor haar cliënten te integreren met de ambulante kantoorfuncties voor haar eigen regio-organisatie.

Het gebouw is op een eigentijdse manier opnieuw ontwikkeld met behoud en versterking van de authentieke details. Bestaande verstopte hoogten en doorzichten zijn hersteld. Veel daglicht is toegevoegd aan het ooit zo gesloten koeldeel en de bedompte gangen zijn verbreed tot toegankelijke, lichte en vriendelijke verblijfsruimten. Een hoogwaardige klimaatinstallatie is toegevoegd om een goed comfort te brengen aan de werkplekken. Aan het gebouw zijn PV panelen toegevoegd.

Het nieuwe gebruik kenmerkt zich door vervlechting van de regiokantoorfuncties en de werkplekken voor dagbesteding. De dagbesteding faciliteert het regiokantoor in de oude boterkern met een keuken, postverwerking en restauratieve functies. Naar mate men het gebouw verder betreed worden de functies industriëler. De kantoorfuncties zijn bereikbaar via een omtrekkende beweging rond de oude kern. Via de oude hijs- en installatieruimte, die is voorzien van extra daglichtopeningen bereikt men de verdieping. De positie van de lift is zodanig bepaald dat men zo veel mogelijk niveaus bereiken kan.

 

Foto’s gemaakt door Ronald Auee.

Category

3D BIM, Duurzame herontwikkeling, Werken, Zorg

Tags

3D, Herontwikkeling, Stichting Zozijn, Zutphen

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com