Studies herontwikkeling

Nederland staat aan de vooravond van een grote energietransitie. Dit heeft grote invloed op bestaande gebouwen en de exploitatie van bestaand (zorg)vastgoed in Nederland.

Voor een zorgverlener zijn een drietal bestaande gebouwen onderzocht naar de functionele mogelijkheden in het kader van veranderende zorgvraag en doelgroepen. Tevens zijn bouwkundige en installatietechnische verduurzamingsmaatregelen geïnventariseerd aan de hand van energie labels en GPR. In een viertal stappen zijn mogelijke ingrepen onderzocht en de daarmee verband houdende investeringskosten. Aan de hand van de uitkomsten kan de zorgverlener keuzes maken voor de verdere exploitatie. De stappen variëren van eenvoudige functionele ingrepen tot het toepassen van nieuwe klimaat technologieën en klimaatgevels.

Category

3D BIM, Duurzame herontwikkeling, Energie-label, Wonen, Zorg

Tags

3D, Appartementen, Gezondheidszorg, Herontwikkeling, Wonen, Zorg, Zorgcentrum

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com