Het Bureau

De architect

Het beroep van architect is er vooral ook één van ervaring en kennisoverdracht. Het is een ambacht. In dat verband kan worden gesteld dat naast het theoretische onderricht op de Academie van Bouwkunst te Amsterdam, het uitvoerende vak is geleerd op vele architectenbureaus voordat de stap naar zelfstandigheid werd gemaakt in 1998.

Onze visie

Architectuur verbindt het abstracte van de planologie en de grootschaligheid van de stedenbouw met de tastbaarheid en de verschijningsvorm van de plek. Architectuur structureert natuurkunde en zwaartekracht. Het verenigt techniek en regelgeving tot bruikbare en duurzame oplossingen. Minstens even belangrijk voor de architect, zo niet belangrijker, is het om de essentie van het gebruik en de tijdgeest te typeren.

 

De schrijver Tim Krabbé omschrijft zijn auteurschap als volgt: “Het gaat niet om de schrijver maar om het verhaal; de schrijver vormt uit alles wat het verhaal ten goede komt een nieuwe werkelijkheid”. (noot van citaat)

 

Voor architectuur is dat eigenlijk niet veel anders. Het gaat om wat de opdrachtgever wil vertellen en uitstralen én om alle afzonderlijke disciplines (zoals constructies, installaties, regelgeving en financiële kaders) te vormen tot een evenwichtige eenheid. Elke opdrachtgever, elke situatie en dus ook elke opdracht is uniek. Dat moet dan ook per definitie tot een unieke oplossing leiden. Dat vergt veel concentratie, coördinatie, sturing en verwerking van informatie, over een vaak lange periode van voorbereiding en uitwerking.

 

Om die reden heeft de opdrachtgever te allen tijde met de architect van doen hebben. Zo worden de continuïteit en houdbaarheid van informatie het best gewaarborgd.

Dat betekent niet dat alleen de architect zal werken aan het project. De medewerkers van het bureau worden in een vroeg stadium betrokken bij een ontwerp om alle aspecten van een ontwerp te belichten; van concept tot regelgeving, van kleur en uitstraling tot de technische detaillering.

3D BIM

Sinds onze oprichting in 1998 werken wij met autocad-software. Inmiddels heeft het bureau geïnvesteerd in hardware, software en opleidingen en schakelen we over op Revit Architecture 3dBIM (Bouw Informatie Model).

 

De overschakeling gaat gelijkmatig en er zal per project, in nauw overleg met de opdrachtgever, worden bepaald of het geschikt en gewenst is.

 

Ondanks alle voordelen die het werken met 3dBIM oplevert blijft het in onze optiek een middel en geen doel op zich. Uiteindelijk betreft het communicatiemiddelen. Daarom blijft het bureau ook gewoon gebruik maken van de schets en de maquette.

 

Het is wel de ambitie ons uiteindelijk FULL BIM te ontwikkelen en motiveren we collegae en partners in het constructieve en installatietechnische ontwerp om over te schakelen op 3dBIM met als doel nauwere samenwerking en vroegtijdige implementatie van constructie en installaties.

De Nieuwe Regeling (DNR)

DNR 2011_3

Klik hier om DNR 2011 te downloaden
(PDF, 172 KB)

Curriculum Vitae Rik Lagerwaard

  • 13 JULI 1957 TE ROTTERDAM
  • ACADEMIE VAN BOUWKUNST AMSTERDAM (1988) ONDER LEIDING VAN

    PROFESSOR D. APON

  • 1990 EINDRONDE PRIX DE ROME
  • 1985/1993 DE ARCHITECTENGROEP
  • 1993/1998 SJOERD SOETERS ARCHITECTEN
  • 1998 ZELFSTANDIG GEVESTIGD TE AMERSFOORT
Lagerwaard_025
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com